Image

Dogtrekking za pokladem Voka IV. z Holštejna 2019

Vok IV. žil bouřlivým životem, často byl před soudem žalován z loupeživých nájezdů, neplacení dluhů a přivlastňování si cizích statků. V roce 1415 podepsal a pečetí opatřil svůj protest proti upálení Jana Husa a byl přívrženec husitství, bohužel jen do roku 1419, kdy se přiklonil k Zikmundovi. Spolu s jeho vojskem pak táhl na husitskou Prahu. Při dobývání Vyšehradu byla armáda Voka IV. rozdrcena husity a sám Vok IV. tu nalezl smrt. Je pohřben na hřbitově u kostela sv. Pankráce.

Hrad Holštejn se za jeho života stal základnou rytířského loupení, v hladomorně pod hradem tehdy zemřela spousta lidí. Jeho loupeživé řádění dalo za vznik spoustě pověstí o obrovském pokladu, který je v okolí ukryt.

Tolik k oficiálnímu úvodu, dovolujeme si Vás pozvat na pátý ročník našeho dogtrekkingu, který vede nádhernou krajinou kolem CHKO Moravský kras. Cestou potkáte krasové útvary, krásné výhlídky, rozhledny, sem tam čapí hnízdo, sem tam nějaký ten hrad a taky nějaký ten kopec, ale nebojte nic strašného.